Релсов път

Релсовият път в железопътния и градски транспорт е изграден от релси, стрелки и съответните връзки. Ние предлагаме следните материали и апарати за изграждане и ремонт на релсовия път, произведени в Република Чехия и отговарящи на всички европейски изисквания:

  • релси

- 49Е1
- UIC60Е1
- трамвайни релси В3
- трамвайни релси NT 1
- трамвайни релси NT 3
- руднични релси тип Ха

  • връзки за релси

- осн. параметри
- U60I
- S49I

[стр 1] [стр 2